Nieuws

 Aanvullend onderzoek vervuiling uiterwaarden

In aanvulling op een lopend onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) laat Stichting Taurus aanvullend onderzoek doen naar het vlees afkomstig van haar dieren die grazen in natuurgebieden. Hiermee wil de stichting zekerheid krijgen of het vlees van de dieren niet belast is met dioxine/PCB's.
 

Stichting Taurus informeerde al eerder gebruikers van wildrundvlees en via deze website, over de vondst van dioxine/PCB's in het vlees van jaarrondgrazende runderen van een collega-organisatie.Het ging onder andere om runderen uit een uiterwaardengebied bij Loevesteijn, langs de Waal. Naar aanleiding daarvan zijn ook drie dieren getest uit het gebied Kaliwaal waar wij de begrazing uitvoeren in opdracht van GrondbankGMG.
 
Het vlees van die dieren uit Kaliwaal was veilig (de normen werden niet overschreden). Wel werden de normen in de levers overschreden, die uiteraard niet zijn aangeboden. In hetzelfde gebied zijn ook watermonsters genomen en deze bleken schoon.
Naar aanleiding van de verontrustende berichten hebben we besloten, in overleg met de NVWA, geen vlees aan te bieden van dieren die in de uiterwaarden van de Waal grazen tot er meer bekend is.
 
De NVWA is een onderzoek gestart om de gebieden met hogere risico's in beeld te brengen. In dit onderzoek zijn geen gebieden opgenomen waar dieren van Stichting Taurus grazen, maar uiteraard houden wij de uitkomsten van dit onderzoek nauwlettend in de gaten. We hebben geen aanleiding om te vermoeden dat ons vlees niet veilig zou zijn; het overgrote deel van runderen van Stichting Taurus graast immers niet in de uiterwaarden.
Toch gaat Stichting Taurus, aanvullend op het onderzoek van de NVWA, zelf dieren laten testen door een gecertificeerd laboratorium. Van ieder natuurgebied zullen we enkele runderen laten testen om daarmee zekerheid te verkrijgen dat het vlees van dieren die daar grazen niet belast is met dioxine/PCB's.
Mocht, wat we niet vermoeden, de normen in een dier toch worden overschreden, dan wordt het vlees uiteraard niet verwerkt en wordt de NVWA van de overschrijding op de hoogte gesteld.
We voeren dit programma de komende maanden uit en houden u op de hoogte van de resultaten.
De onderzoeken die we laten uitvoeren zijn duur (circa 500,- euro per test). We zijn in overleg met onze terreinbeheerders om te kijken hoe we deze kosten kunnen dragen. We kijken ook welke intensiteit nodig is in relatie tot de inzichten van de NVWA.
Als het om een omvangrijke en regelmatige monitoring vraagt, kan dit mogelijk leiden tot aanpassingen van de prijzen van ons vlees in 2021.
Meer informatie over dioxine en PCB's vindt u op de website van het RIVM.

Nieuws

 Aanvullend onderzoek vervuiling uiterwaarden

In aanvulling op een lopend onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) laat Stichting Taurus aanvullend onderzoek doen naar het vlees afkomstig van haar dieren die grazen in natuurgebieden. Hiermee wil de stichting zekerheid krijgen of het vlees van de dieren niet belast is met dioxine/PCB's.