Nieuws

Meest gestelde vragen

Onze klanten zijn veelal bewuste mensen met hart voor de natuur en respect voor dieren. Thema’s als duurzaamheid, klimaat, dierenwelzijn, biodiversiteit en gezondheid houdt hen bezig. Wij geloven dat natuurbegrazing een positieve bijdrage levert aan al deze aspecten. Én dat wildrundvlees een gezond alternatief is voor mensen die het eten van vlees vanwege gezondheidsredenen minder goed verdragen. Negatieve beeldvorming in de media, maar ook gebrek aan kennis over dierengedrag en wet- en regelgeving, leiden wel eens tot twijfels bij onze klanten. Uiteraard willen we deze twijfels zoveel mogelijk wegnemen door transparant te zijn, en door het delen van kennis. Heb je een vraag, aarzel dan niet om hem te stellen en stuur een mail naar info@stichtingtaurus.nl.
We geven hieronder alvast het antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is het verschil tussen vlees dat ik in de supermarkt koop en Wildrundvlees?

Door de natuurlijke leefwijze en het gevarieerde dieet van planten, grassen en kruiden is het vlees van de runderen van unieke kwaliteit. We geven ze geen krachtvoer, preventieve medicijnen of onnodige antibiotica. Dat hoeft ook niet, want de dieren zijn zelfredzaam, robuust en hartstikke gezond. Zo is het vlees dooraderd met vetlaagjes die veel gezonde vetten bevatten en de smaak ten goede komen. Wildrundvlees bevat ook van nature veel omega-3 vetzuren, onmisbaar voor een goede gezondheid. Omdat onze dieren niet kunstmatig worden vetgemest is het vlees minder mals dan wat je gewend bent in de supermarkt. Dat kan even wennen zijn, maar het levert wel het bewijs van het gezonde leven van het dier. Vlees zoals het hoort te zijn. Eerlijk en puur en dat proef je.

Jullie zeggen dat wildrundvlees klimaatneutraal is. Hoe zit dat, rundvlees is toch verantwoordelijk voor een fors deel van het broeikaseffect?

Runderen – en de meeste herkauwers – produceren methaan in hun maagdarmstelsel. Dat komt in de atmosfeer en levert een bijdrage aan het broeikaseffect. Ook het gesleep met voedselstromen (soja, mais en tapioca) over de wereld levert een bijdrage. En daarvoor zijn of worden ook nog eens bossen gekapt. Bij wildrundvlees ligt dit totaal anders! In de permanent begraasde graslanden en natuurgebieden waar onze runderen grazen wordt heel veel CO2 vastgelegd in de wortels en in struiken en bomen. Veel meer dan er met methaan weer uitgaat. En we slepen niet met voerstromen. Daarnaast neemt ook de biodiversiteit nog eens toe. Als je begaan bent met het klimaat hoef je dus niet af te zien van wildrundvlees. Sterker nog: dat helpt!

Wanneer worden jullie runderen geslacht?

Wanneer de kuddes groter worden dan goed is voor een natuurgebied en als er geen plek is in andere gebieden, dan wordt het vlees van de runderen aangeboden via Wildrundvlees.nl. Wij slachten dus alleen als het beheer erom vraagt. Wildrundvlees is een circulair product waarvan de opbrengst terugvloeit naar nieuwe natuur met meer biodiversiteit. Daarmee is de cirkel rond.

Hoe zien jullie toe op stressvrij slachten?

Onze werkwijze is erop gericht dat de dieren zo min mogelijk stress ervaren. Dit begint al bij de vangacties waarbij we de dieren lokken. We maken daarvoor gebruik van speciaal ontwikkelde vangkralen. Deze zijn gebaseerd op een stressvrij design met ronde vormen en geen harde hoeken. Zo houden de dieren altijd zicht op de looproute en kunnen we ze in groepsverband blijven houden tijdens het vangproces. Dit zorgt voor rust in de groep.  Omdat wij als experts ‘de taal’ van onze runderen spreken, weten wij hoe we de dieren rustig kunnen laten meewerken. We brengen de dieren zelf naar een klein abattoir op korte afstand van de natuurgebieden, een slachthuis waarvan wij weten dat het optreden van stress zo veel als mogelijk wordt voorkomen.  

Zitten er gezondheidsrisico’s aan de wildrundvleespakketten die jullie verkopen vanwege een verhoogd dioxinegehalte?

Nee, dat klopt niet. Het zit zo: In de zomer van 2020 zijn er bij runderen die in sommige uiterwaarden van de Waal graasden verhoogde dioxine-gehalten vastgesteld, boven de norm waarvoor ze ter consumptie aangeboden mogen worden. Blijkbaar circuleert er langs de Waal als een erfenis uit het verleden en gebonden aan slib, dioxine dat met hoogwaters verplaatst wordt.
Naar aanleiding daarvan is er een eerste onderzoek van de NVWA uitgevoerd. Daaruit bleek dat de consumptie-normen in het vlees van runderen uit een aantal gebieden langs de Waal (geen gebieden waar onze runderen grazen) overschreden werden. In het gebied Kaliwaal bij Beneden-Leeuwen, waar een groep Taurossen graast, werden de consumptienormen niet overschreden. Toch hebben wij veiligheidshalve direct preventieve maatregelen genomen door geen rundvlees van overtollige dieren uit dat gebied meer ter consumptie aan te bieden. We zijn naar aanleiding daarvan tevens gestopt met het begrazen van een ander Waal-terrein: de Oosterhoutse Waard en Veur-Lent bij Nijmegen.
Inmiddels is er een vervolgonderzoek uitgevoerd door de NVWA en gerapporteerd. De resultaten daarvan bevestigen de overschrijding op dioxinegehaltes in verschillende uiterwaarden langs de Waal.
De Kaliwaal is nog het enige Waalgebied waar wij begrazen. We voelen ons bevestigd in de keuze om te stoppen met het aanbieden van vlees ter consumptie van runderen die langs de Waal grazen en gaan dat ook niet meer doen. De RVO/NVWA houdt hier toezicht op.
Voor de overige terreinen zijn er – evenals voor alle agrarische terreinen in Nederland - geen resultaten die wijzen op overschrijding van de normen. Het vlees van deze dieren bieden wij ter consumptie aan.

Wat betekent de uitkomst van het onderzoek van de NVWA voor de dieren in Kaliwaal?

In de Kaliwaal grazen we met Exmoors en Taurossen. Om te voorkomen dat er dieren geboren worden en het overschot aan dieren naar de destructie moet worden afgevoerd, hebben we deze kuddes ‘drooggezet’ (er staan alleen koeien en alleen hengsten). De dieren zelf ondervinden geen nadelige effecten van de licht verhoogde gehalten. Taurossen waarvoor geen plaats meer is in Kaliwaal verplaatsen we naar onze internationale projecten (in Spanje en Portugal). Het vlees van deze dieren op het eind van hun leven wordt ook daar niet ter consumptie aangeboden.

Hoe zien jullie toe op de kwaliteit van het vlees?

We houden de productie en distributie van het vlees geheel in eigen beheer. Daarin zijn we uniek met onze groene slagerij waar alleen dieren van Taurus verder worden uitgebeend en geportioneerd. Wildrundvlees pakketten worden met zorg samengesteld door onze eigen professionele slager zodat we garant kunnen staan voor 100% Wildrundvlees kwaliteit. Van natuurgebied tot afhaalpunt: we verliezen onze kuddes en het wildrundvlees van de overtollige dieren geen moment uit het oog.

 Is het waar dat natuurvlees beter is voor sommige veel voorkomende aandoeningen bij mensen?

Dat klopt. Wildrundvlees bevat van nature veel omega-3 vetzuren, onmisbaar voor een goede gezondheid. Veel van onze klanten zijn mensen die vanwege ziekten of intolerantie bewust kiezen voor natuurvlees. De runderen van Stichting Taurus krijgen de tijd om langzaam te groeien. We geven ze geen krachtvoer, preventieve medicijnen of onnodige antibiotica. Dat hoeft ook niet, want de dieren zijn zelfredzaam, robuust en hartstikke gezond. Door de natuurlijke leefwijze en het gevarieerde dieet van planten, grassen en kruiden is het vlees van de runderen van unieke kwaliteit. Zo is het vlees dooraderd met vetlaagjes die veel gezonde vetten bevatten en de smaak ten goede komen.
 
 

Nieuws

Meest gestelde vragen

Je kunt met ons uitsluitend via e-mail contact opnemen