Onze dieren

De runderen van Stichting Taurus hebben een goed leven. Ze krijgen de tijd om te groeien zoals de natuur het bedoeld heeft. In grote natuurgebieden kunnen de Taurossen en Schotse Hooglanders het hele jaar door gaan en staan waar ze maar willen. Kalveren blijven ook gewoon bij hun moeder, want de dieren leven in natuurlijk kuddeverband.
Natuurlijke begrazing
Doordat de runderen volledig zelfredzaam zijn en veel bewegen, zijn ze heel gezond. Ze eten een gevarieerd dieet van gras, kruiden, twijgen, knoppen en bast. Terwijl ze vrij leven in de Nederlandse natuur zorgen ze voor open en gevarieerde landschappen en geven ze een boost aan de biodiversiteit (meer insecten, vogels, bloemen en planten).

Taurossen

Schotse Hooglanders

Kalfjes